Pravna
obvestila

Pravna obvestila

Pogoji uporabe spletne strani

Uporaba te spletne strani

Spletna stran www.draskovic.si in www.draskovic.net  (v nadaljevanju: spletna stran ali ta spletna stran) je namenjena informiranju njenih obiskovalcev v zvezi z opravljanjem odvetniškega poklica.

Odvetniška pisarna Draškovič d.o.o. (v nadaljevanju tudi imetnik) skrbi za posodabljanje podatkov na tej spletni strani, ob tem pa ne prevzema odgovornosti za morebitne napake na spletni strani ali za njihovo pravilnost.

Avtorske in druge pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na spletni strani so last Odvetniške pisarne Draškovič d.o.o. in so predmet avtorske pravice ter drugih sorodnih pravic in oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducirati jih je dovoljeno izključno v informativne namene obiskovalcev, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos), kakor tudi priobčitvi javnosti mora biti imetnik naveden kot vir. Vsaka uporaba (kar velja tako za reprodukcijo, kakor tudi priobčitev javnosti) spletne strani ali informacij in podob, na spletni strani, ki je v nasprotju s temi Pogoji uporabe je nedovoljena.

Obveznosti po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)

Odvetniška pisarna Draškovič d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega sporov, saj ima vzpostavljen interni sistem reševanja potrošniških sporov oz. pritožb.