Celovito pravno
svetovanje

Smo odvetniška družba, ki se ukvarja s celovitim pravnim svetovanjem podjetjem, organizacijam in posameznikom. Nudimo pravne preglede, pripravo listin, mnenj, notranjih aktov, reševanje pravne problematike, svetovanje pri doseganju skladnosti s predpisi, pravne skrbne preglede in drugo.

Celovito pravno
svetovanje

Smo odvetniška družba, ki se ukvarja s celovitim pravnim svetovanjem podjetjem, organizacijam in posameznikom. Nudimo pravne preglede, pripravo listin, mnenj, notranjih aktov, reševanje pravne problematike, svetovanje pri doseganju skladnosti s predpisi, pravne skrbne preglede in drugo.

Gospodarske transakcije
in reševanje sporov

Nudimo pravne storitve strankam pri transakcijah in reševanju vseh vrst sporov pred raznimi institucijami. Sodelujemo pri pogajanjih, nudimo pregled, pripravo listin, v primerih sporov pa tudi pripravo tožb, odgovorov, vlog in zastopanje v postopkih.

Gospodarske transakcije
in reševanje sporov

Nudimo pravne storitve strankam pri transakcijah in reševanju vseh vrst sporov pred raznimi institucijami. Sodelujemo pri pogajanjih, nudimo pregled, pripravo listin, v primerih sporov pa tudi pripravo tožb, odgovorov, vlog in zastopanje v postopkih.

Nepremičninsko
in gradbeno pravo

Nudimo pravni pregled, pripravo pogodb, listin, svetovanje pri nepremičninskih/gradbenih zadevah. Ukvarjamo se tudi s pridobitvijo potrebnih dovoljenj, upravnimi postopki, financiranjem in drugimi pravnimi vidiki nepremičninskih in gradbenih projektov, kakor tudi upravljanja nepremičnin.

Nepremičninsko
in gradbeno pravo

Nudimo pravni pregled, pripravo pogodb, listin, svetovanje pri nepremičninskih / gradbenih zadevah. Ukvarjamo se tudi s pridobitvijo potrebnih dovoljenj, upravnimi postopki, financiranjem in drugimi pravnimi vidiki nepremičninskih in gradbenih projektov, kakor tudi upravljanja nepremičnin.

Ostala področja dela

Pogodbe o zaposlitvi, pravilniki o sistemizaciji, nagrajevanje delavcev, bonitete, delovno pravni postopki in spori pred sodišči, zastopanje v inšpekcijskih postopkih, varstvo osebnih podatkov, skladnost poslovanja s predpisi

Ustanovitev gospodarskih družb, sestava družbenih pogodb, aktov o ustanovitvi, ustanovitev podružnic, svetovanje pri statusnih spremembah, nakupi, povezovanje in združitve družb, korporacijsko upravljanje, investiranje tveganega kapitala

Prevozne in špedicijske pogodbe, uveljavljanje zahtevkov in svetovanje v sporih glede voznin, stvarnih napak, odgovornost prevoznika in podprevoznika, odškodnine, urejanje razmerij z zavarovalnicami, uveljavljanje zahtevkov, skladiščne pogodbe

Pravno svetovanje glede davkov, ki se tičejo tekočega poslovanja (obračun plač, DDV, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnina, itd.), davka pri posamičnih poslih (nepremičnine, itd.), upravno pravo in postopek, inšpekcijski postopki, upravni spori

Pravno svetovanje pri preprečevanju insolventnosti, prestrukturiranje obveznosti, zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih, prijave terjatev in ločitvenih pravic, pregled seznamov terjatev, preverjanje dela upraviteljev, osebni stečaji

Odškodninski zahtevki za škodo pri nesrečah, športu, na delovnem mestu in drugo, zastopanje proti povzročiteljem in zavarovalnicam, upniško dolžniška razmerja, pogodbena razmerja med posamezniki, osebna razmerja, zastopanje pred sodišči, pravdni in nepravdni postopki

Oporoke, volila, dedne izjave, zastopanje strank v zapuščinskih postopkih, darila za primer smrti, dosmrtno preživljanje, izročilne pogodbe, preužitek, razveze zakonskih zvez, dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, stiki, preživnine, skupno premoženje

Zastopanje v kazenskih postopkih, preiskavah, predkazenskih postopkih, zagovori obdolžencev, osumljencev, zastopanje oškodovancev, postopki pred policijo, zasebne tožbe, predlogi za pregon, zastopanje v prekrškovnih zadevah, kazenske ovadbe

O nas

Naša odvetniška pisarna se poglobljeno ukvarja z gospodarskim in civilnim pravom. Pri delu sodelujemo tudi z notarji, izvršitelji, davčnimi svetovalci in drugimi strokovnjaki, kar omogoča, da strankam nudimo celovito in strokovno pomoč pri doseganju njihovih ciljev.

O nas

Naša odvetniška pisarna se poglobljeno ukvarja z gospodarskim in civilnim pravom. Pri delu sodelujemo tudi z notarji, izvršitelji, davčnimi svetovalci in drugimi strokovnjaki, kar omogoča, da strankam nudimo celovito in strokovno pomoč pri doseganju njihovih ciljev.